УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.E-IMOTI.NET

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между www.e-imoti.net и неговите потребители.

Дефиниции:

www.e-imoti.net представлява виртуален информационен ресурс, свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент, който дава възможност на частни и юридически лица да публикуват, търсят и използват за лични нужди информация от сферата на недвижимата собственост. За краткост по-долу в документа www.e-imoti.net може да бъде наричан „сайта”.

Потребител е всяко лице посещаващо www.e-imoti.net и използващо намиращата се в него информация

Общи условия

Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от сайта услуги само при спазване на настоящите условия.

С всяко кликване върху линк от сайта, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват сайта съгласно правилата и условията описани по-долу.

Права и задължения на потребителите

- Всеки потребител има право да използва www.e-imoti.net безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.

- Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямата право да разпространяват чрез www.e-imoti.net или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.

- Потребителите имат право да се регистрират в www.e-imoti.net като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на сайта имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.

- Всеки потребител има право да изтрива информацията въведена от него или да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време без изрично предупреждение до www.e-imoti.net.

- Всеки потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в www.e-imoti.net.

- При ъплоад на снимки потребителите се задължават те да бъдат свързани с конкретната тематика. В публикуваните оферти, потребителите имат право да ъплоадват единствено снимки на имота, който са добавили. Всички други картинки и снимков материал ще бъдат изтривани.

- Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в www.e-imoti.net да бъде достъпна и показвана на потребителите на сайта имащи нужда от нея.

- Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за позлване.

Права на www.e-imoti.net

- www.e-imoti.net има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.

- www.e-imoti.net не се задължава, но може да проверява информацията въведена от потребителите му, включително снимков материал.

- www.e-imoti.net и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.

- www.e-imoti.net не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.

- www.e-imoti.net не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.

- www.e-imoti.net има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който намери за добре с цел предоставянето и предлагането на услугите на сайта.

- Информацията събрана от www.e-imoti.net може да бъде използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели, освен в случаите на изрично несъгласие от страна на потребителя.

- www.e-imoti.net има право да записва бисквитки (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.

Правила за публикуване на оферти за недвижими имоти

Всеки един потребител има право да публикува в www.e-imoti.net неограничен брой оферти, само при условия, че информацията предоставена от потребителя отговаря на условията описани в този документ.

Потребителите се задължават да публикуват вярна и максимално точна и подробна информация само и единствено за предлаганият от тях имот.

Потребителите нямата право да публикуват описание на повече от един имот в една обява.

Потребителите нямата право да публикуват в обявите информация с чисто рекламен характер, като презентации на фирми или услуги и др.

Потребителите нямат право да ъплоадват снимков материал, който не характеризира и не представя публикувания от тях имот. В числото на забранените изображения влизат и фирмените знаци (лога).

Потребители се задължават да поддържат информацията въведена от тях актуална и при промяна в параметрите на офертата своевременно да я актуализират в www.e-imoti.net.

При нарушаване на тези условия или по своя преценка, www.e-imoti.net си запазва правото да изтрива неподходящите обяви.

Екипът на www.e-imoti.net Ви благодари, че се запознахте с условията за ползването му и Ви желае приятно и ползотворно използване на сайта!