Цените на жилищата в София с минимален годишен спад

2012-02-13 17:17:31

Източник: www.profit.bg

Според индекса на Райфайзен Имоти, който отчита измененията на реалните продажни цени на недвижимите имоти в България, средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, са спаднали с 1% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на 2010 г.

Спрямо предходното тримесечие обаче, средните пазарни цени на продадените жилища в столицата отбелязват ръст от 4.8%.

В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през четвъртото тримесечие на 2011 г. са намалели с 10.5% спрямо същия период на 2010 г., докато във Варна годишният спад е 5.2%. На тримесечна база индексът отчита почти еднакви изменения на средните цени на жилищата и в двата града – намаление от 4.3%.

Според анализаторите на Райфайзен Имоти, едно тримесечно повишение на индекса, особено през последното тримесечие на годината, когато се сключват редица отлагани сделки, не означава непременно, че е настъпил обрат в общата тенденция.

Според тях сегментацията и ценовата диференциация на жилищните имоти на основата на рационални аргументи стават все по-очевидни - потенциалните купувачи до такава степен избягват жилищата на партера и последния етаж в многофамилните жилищни сгради, че повечето такива имоти в момента на практика са непродаваеми.

Същото се отнася и за апартаментите с нефункционално разпределение и различни скосявания, както и за традиционната липса на инфраструктура около имотите. Тъкмо обратното, завършването на втората линия на софийското метро и продължението на първата линия увеличават стойността на жилищните (и всички други) имоти в близост до тях.

Индексът на цените на недвижимите имоти на Райфайзен Имоти е измерител на динамиката на средните пазарни цени на имотите в най-големите градове в България, като анализът обхваща цените на реално продадени жилища, разположени в сгради в режим на етажна собственост. Индексът е предназначен да отговори на търсенето на достоверна информация за движението на реалните пазарни цени, на които се сключват сделки с имоти, от страна на финансови институции, инвеститори, предприемачи и граждани.


Към новините